ניטרול סיכונים

תהליך ניהול סיכונים עוזר לנו לפרוט את הפרויקט לפרטים לזהות ולסמן את הסיכונים הפוטנציאלים ובהתאם לכך למצוא ולספק פתרונות המונעים את הסיכון באופן מוחלט. תהליך רב חשיבות וחלק עיקרי בהצלחת הפרויקט.

הובלת הפרויקט יום אחר יום עד ליעדו הסופי בבטחה ובהצלחה דורשת מאיתנו להבין מהם סיכונים, כיצד מזהים סיכונים בפרויקט בנייה וכיצד מונעים אותם. סיכון, יכול להופיע לאורך חיי הפרויקט בהקשרים שונים ומגוונים. סיכון, מוגדר כגורם או פעולה העלולים להתרחש שלא על פי התכנון וכתוצאה מכך ייגרם נזק לפרויקט.

הנזקים עלולים להופיע בצורות שונות, לדוגמא: הפסדים כספיים, עיכובים בלוחות זמנים, פגיעות פיזיות, הסתבכויות משפטיות, מפגעים בטיחותיים וכד'.

שני המאמרים הבאים עוסקים בחלק מהסיכונים הקיימים בפרויקט בניה.

ליקויים נפוצים וכיצד למנוע אותם?

ליקויי בניה הם כשלים הנדסיים המתגלים בפרויקטי בניה. כשלים אלה יכולים להופיע בכל סוג עבודה הנדסית ובכל עיתוי, לאו דווקא בסמוך לביצוע העבודה. יש ליקויי בניה קטנים ומינוריים ויש ליקויי בניה משמעותיים הדורשים תיקון מיידי.

ליקויים הנגרמים עקב תכנון לקוי

ליקויי תכנון הם ליקויים הנוצרים על ידי המתכננים השונים של הבית, ליקויים אלה יכולים להיות קלים וניתנים לפתרון בקלות, במהירות וללא עכבות, ליקויים אחרים יכולים להיות משמעותיים, קשים לתיקון או בלתי ניתנים לתיקון.

>