כמה כסף ניתן לחסוך בפרויקט שלך? בדוק בחינם

אחרי עשרות רבות של פרויקטים מסוגים שונים ומגוונים אני יכול לומר בוודאות, ב- 95% מהפרויקטים ניתן לזהות נקודות מהותיות לחיסכון כספי או למניעת הוצאות כספיות מיותרות.

מערכת בקרת האיכות שלנו מכילה כלי בו אנו נעזרים לבדוק את מוכנות הפרויקט לביצוע ממספר זוויות שונות. כלי זה מכיל מידע רב שהצטבר לאורך השנים. הבדיקות הרבות שאנו מריצים על פרויקטים במסגרת הכנתם לשלבי הביצוע והנקודות שאנו מזהים בשלב זה העמיקו את תשומת הלב שלנו בפיתוח הכלי ובשימושו.

נתונים ממחקרים שבוצעו בעניין זה

פרטים חסרים או לא מפורטים נמצאו כגורם מספר 1 לחריגות תקציביות 

על פי מחקר שבוצע על-ידי המכון הלאומי לחקר הבנייה, אשר בחן את הגורמים השורשיים לחריגות בתקציב בנייה, עולים הנתונים הבאים:

1. מסמכי מכרז לא בשלים (תכניות, מפרטים, כתבי כמויות, חוזה).

2. ריבוי שינויים בדרישות או בהגדרות היזם.

3. מחירי מכרז זוכה נמוכים בצורה לא ריאלית (מתאבד תורן)"

המחקר בוצע ע"י המכון הלאומי לחקר הבנייה מיסודם של; משרד הבינוי והשיכון, הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל והפקולטה להנדסה אזרחית סביבתית. המחקר נערך ע"י פרופ" ח יחיאל רוזנפלד, שבתאי יוקלה,Ms.c.

קישור למחקר המקורי – גורמים שורשיים לחריגות בתקציב של פרויקטי בנייה.

גורם מספר 1, מסמכי מכרז לא בשלים. כלומר היעדר פרטים או רמת פירוט מספקת נמצאו כגורם המוביל לחריגות בתקציב הבנייה. 

5% מסך העלויות הוקצו לצורכי ביצוע עבודות חוזרות

על פי מחקר שבוצע ע"י האיגוד האמריקני להנדסה אזרחית אשר בחן 359 פרויקטים, נמצא כי 5% מסך העלויות בפרויקטים של בנייה הוקצו לצורך ביצוע עבודות חוזרות. עבודות חוזרות הן עבודות שלא בוצעו על פי ייעודן, מטרתן או הגדרתן.

המחקר בוצע כדי לבחון את השפעת העבודות החוזרות על לוחות הזמנים ועל עלויות הפרויקט.

החברות שנכללו במחקר הן חברות גדולות, בעלות משאבים ויכולות ניהול גבוהות, יותר מאלו שניתן למצוא במגזר הבנייה הפרטית בישראל.

קישור למקור המחקר.

להערכתי, עלות העבודות החוזרות במרבית הפרויקטים במגזר הבנייה הפרטית בישראל,  גבוהה בהרבה מ-5%.

היעזר בשאלון הבדיקה הבא בכדי להתחיל ולהסתכל על פרויקט הבנייה ממספר זוויות שונות, ולבדוק את הנקודות השונות המוצגות כאן כגורם פוטנציאלי למניעת בעיות, הוצאות מיותרות וכדומה.

>