ההבדל בין מפרט מקצועי לבין מפרט חובבני וכיצד להפוך זאת ליתרון?

אדמונד ברק

״סדר טוב הוא הבסיס של כל הדברים הגדולים״

רק כ-5% מהפרויקטים מתחילים את עבודות הבנייה כשבידם מפרט מקצועי הבנוי נכון

המפרט מהווה רכיב חיוני עבור בעלי המקצוע השונים, רכיב ממפת הדרכים. המפרט הטכני משמש כמסמך לתיאום ציפיות. סוג של תורה לפרויקט, בהגדרה מדוייקת של המפרט הטכני אנו למעשה מייצרים חוברת הוראות אחת הברורה לקבלנים, בעלי המקצוע וכל מי שבא במגע ישיר או עקיף במשימות הפרויקט.

כ-95% מתחילים את עבודות הבנייה ללא מפרט מקצועי, במקרה הזה, קשיי מסע הפרויקט כאילו כתובים מראש. וזה חבל.


משפחת גל לעומת משפחת כהן

דמיין לרגע שתי משפחות שונות המתחילות את מסע הבנייה. משפחת גל ומשפחת כהן. 

משפחת גל הקפידה לבנות מפרט מקצועי לפני תחילת עבודות הבנייה. בחודשיים הראשונים עבדו באתר הבנייה של משפחת גל 4 בעלי מקצוע שונים; קבלן השלד, קבלן האיטום, חשמלאי ואינסטלאטור.

מפרט מקצועי סופק לכל אחד מבעלי המקצוע. 100% מהפרטים הקשורים לסוגי החומרים, אופני הביצוע, פרטי ביצוע וכדומה נכללו במפרט העבודות וזאת כהשלמה או כחלק מתוכניות העבודה שסופקו לאותם בעלי מקצוע.

לדוגמה; עבור קבלן השלד הושלמו פרטים הקשורים לסוג הבלוק, עובי הבלוק, פרטי בידוד, סוג החלון בממ”ד וכדומה. 

עבור קבלן האיטום הוגדרו סוגי החומרים בכל אחד מהשלבים הרלוונטיים (רצפת מרתף, קירות מרתף, חדרים רטובים וכדומה), הוגדרו אופני הביצוע סטנדרטים וכדומה.

במקביל למשפחת גל, החלה משפחת כהן את עבודות הבנייה. 4 בעלי מקצוע עבדו במשך חודשיים. תוכניות עבודה סופקו ע”י האדריכלית והמהנדס לבעלי המקצוע השונים. מפרט טכני לא סופק ע”י הלקוח, העבודות התנהלו על סמך תוכניות העבודה שסופקו.

להלן חלק מהבעיות שהתגלו אצל משפחת כהן בשלבי הבנייה המאוחרים; בורות ניקוז בוצעו ללא בד גאוטכני, סוג הבלוק נבחר ע”י קבלן השלד והוא שונה מסוג הבלוק שהיה בוחר הלקוח (משפחת כהן) אילו ידע זאת בזמן, הלקוח חויב עבור סט ממ”ד בניגוד מוחלט להבנתו, בידוד לא בוצע כלל, חומרים בהם בוצעו עבודות האיטום אינם בקטגוריית האיכות המומלצת, מוצרי מערכת הביוב שנבחרו אינם בין החברות המובילות או ברמת האיכות הרצויה, עניין שישפיע על אורך חיי המערכת.

משפחת כהן התנהלה ללא מפרט מקצועי וללא סגירה הרמטית של כל הפרטים להם יידרש בעל מקצוע כזה או אחר בעת מילוי משימותיו. התוצאה כמובן, ידועה מראש; שורה ארוכה של תקלות, בלגן רב ותסכול אחד גדול.

המפרט הטכני עוזר לנו להגדיר את הפרויקט ולהשלים את הפרטים החסרים, פרטים שאינם מופיעים בתוכניות האדריכלות ובתוכניותיו של המהנדס.

מהו מפרט טכני וכיצד נכון להשתמש בו?

זה פשוט מדע מדויק. אופן ההתנהלות שלנו בפרויקט יגדיר את סוג המסלול בו נמצא עצמנו. מדהים לגלות שאחוז כה גבוה, כ-95%, מתחיל את מסע הבנייה בדומה לאופן בו תיארנו את משפחת כהן.

הסיבה לתופעה הזו, וזו הערכתי האישית בלבד, היא חוסר ידע והבנה של הרכיבים והמשאבים הנדרשים בשלבי תהליך הבניה.

רק 5% מתנהלים באופן נכון.

 

מבט מעניין המציג את כמות הפרטים הממוצעת שנמצאה כחסרה בשלבי בנייה שונים ניתן למצוא בתרשים הבא. הנתונים לקוחים מתוך אנליזה שערכנו על 10 פרויקטים פשוטים ובמהלכה בחנו מספר פרמטרים שונים הקשורים לתהליך הבנייה.

בתרשים מוצגים פרקי הבנייה הבאים: שלד איטום, חשמל, אינסטלאציה וטייח.

מדהים לראות את כמות הפרטים הגבוהה שנמצאה חסרה בכל אחד מהפרקים המצוינים בתרשים זה. מספר הפרטים המהותיים שנמצאו חסרים בשלב עבודות השלד הסתכם ב-18, זהו נתון גבוה ומדאיג בעל השלכות על איכות המבנה וסיכונים נוספים הקשורים לתהליך הבנייה כולו. כמו כן זהו מקור להוצאות כספיות מיותרות ולא צפויות.

מספר הפרטים המהותיים שהיה צורך להשלימם בחוברת המפרט.

William A Foster

״איכות אינה במקרה; זו תמיד תוצאה של כוונה גבוהה, מאמץ כנה, תבונה וביצוע מיומן״

מהו מפרט טכני?

מפרט טכני הוא מסמך עזר המפרט בצורה נרחבת את מאפייניהם של עבודות שונות, חומרים שונים וטכניקות ביצוע שונות (סוג הבלוק, רוחב הבלוק, קלקר אדקס לגשרי קור ועוד ועוד) שאינן מקבלות ביטוי מספק בתוכניות העבודה. 

המפרט הטכני בנוי לפי פרקים ונושאים על פי סדר לוגי קבוע.

מטרת המפרט הטכני

מטרת המפרט הטכני היא למעשה להדריך ולהנחות את הקבלנים ובעלי המקצוע באשר לאופן הביצוע, לסוגי החומרים בהם הם נדרשים להשתמש וכמו כן מגדירים את רשימת הספקים והמוצרים בהם ישתמשו בעלי המקצוע המבצעים את הפרויקט.

לדוגמא: נהוג לציין בחוזה התקשרות עם טייח, שהחיפוי החיצוני של הבית יבוצע באמצעות שליכט צבעוני, הגדרה זו כללית מדי, לא ממצה ולמעשה לא אומרת הרבה. כיום קיימים בישראל עשרה יצרני שליכט צבעוני, לכל אחד מהיצרנים יש בממוצע חמישה סוגים שונים של שליכט צבעוני, ומכל סוג מספר גוונים, כך שלמעשה כתוב בחוזה ההתקשרות שהטייח יבצע את השליכט הצבעוני עם איזה חומר שירצה מתוך 50 סוגי שליכט שונים, כמו כן ישנם גוונים נפוצים יותר ונפוצים פחות, אלה הנפוצים פחות, בדרך כלל עולים יותר וזאת משיקולי עלות הייצור בכל קו ייצור. קרוב לודאי שהטייח ישתמש בחומר שעולה לו פחות ומעלה את רווחיות העבודה עבורו.

 

המפרט הטכני עוזר לבונה להגדיר את פרטי ביתו באופן מושכל וכזה שישרת אותו. המפרט גם עוזר למנוע מצב, בו בעלי המקצוע יעשו שימוש בחומרים לא ראויים, נחותים, לא מתאימים לעבודה ספציפית או לא על פי רצונו של הבונה.

המפרט הטכני מהווה מרכיב עיקרי בשלב מכרזי הקבלנים

שימוש נוסף, הוא מתן המפרט הטכני לקבלנים ובעלי המקצוע לצורך קבלת הצעות מחיר מדויקות, ודאיות ולא פתוחות לפרשנויות שונות. חשוב לדעת שלבעלי המקצוע לא באמת חשוב באילו חומרים יעשו שימוש בפרויקט, בעלי המקצוע מסוגלים לעבוד עם חומרים טובים וגם עם כאלה המוכרים כטובים פחות, הסיבה, בדרך כלל, לחיכוכים עם בעלי המקצוע על רקע סוג ואיכות החומרים נובעת מחוסר הגדרה מדויק של החומרים, שבעקבותיו מתגלעים ויכוחים על מה סיפק בעל המקצוע ומה ציפה לקבל הבונה.

המפרט הטכני משמש כמסמך לתיאום ציפיות. סוג של תורה לפרויקט. בהגדרה מדוייקת של המפרט הטכני אנו למעשה מייצרים חוברת הוראות אחת הברורה בדיוק לקבלנים ובעלי המקצוע, למתכננים, למפקח הבניה בפרויקט ולבונה עצמו, כך שלא אמורות להיות אי בהירויות, הבדלי ציפיות או תוספות כספיות כלשהן.

הגדרת טכניקות ליישום במפרט יכולות להיות פשוטות כמו בדוגמאות אלו; צביעת קיר ברולר לעומת צביעה באמצעות ספוג הנותן טקסטורה שונה, ריצוף בקווים ישרים לעומת ריצוף באלכסון. אם לא נגדיר מראש לצבע שאנו מעוניינים לצבוע חלק מקירות הבית עם ספוג, בל נצפה שהצבע יעשה זאת ללא עלות נוספת. עלות זו מן הסתם תהיה גבוהה יותר באותה עת מאשר מחירה בעת הגדרת העבודה ולפני שהצבע קיבל את העבודה.

הגדרה נוספת שרצוי שתיעשה במפרט הטכני היא באיזו טכנולוגיה תתבצע העבודה, אלמנטים ממתכת בפרויקט (סורגים, מעקות ועוד) יכולים להיות צבועים בצביעה רטובה הנעשית במקום או בצביעה באבקות הנעשית במצבעה מקצועית המתמחה בכך, צביעה באבקה דורשת שינוע של האלמנטים ממתכת למצבעה, שינוע העולה כסף וגם הצביעה עצמה עולה יותר מצביעה רטובה, מהצד השני, צביעה באבקה מחזיקה זמן רב יותר מצביעה רטובה ובכך למעשה הבונה מחזיר לעצמו את ההשקעה.

מבנה ומראה המפרט

בבניית מבנה המפרט יש לקחת בחשבון את חשיבותו ככלי ניהולי שמשרת אותנו לאורך חיי הפרויקט. תחילה כאמצעי אשר דרכו נתקשר את פרטי תכולת העבודה של שלבי הבנייה השונים ובהמשך ככלי דינמי שחיי ומתעדכן לאורך חיי הפרויקט וכמובן משרת כאמצעי לניהולו.

ישנם סוגים שונים של מפרטים ובד”כ הם נבנים בהתאם לצורך אותו הם נועדו לשרת.

לדוגמה; באתר של משרד הבינוי והשיכון ניתן למצוא טופס של מפרט.

שימוש המפרט בהקשר זה הוא עבור קבלן או יזם המוכר דירה.

חשוב לזכור ולהבין את ההבדל; בבנייה הפרטית, הבונה ישתמש במפרט טכני, הסכם התקשרות, דרישות מקצועיות וכדומה בכדי לקיים תשתית ייצור מוצלחת לאורך חיי הפרויקט. המפרט הוא אחד מכלי העבודה הניהוליים בפרויקט.

בפרויקטים בבנייה הפרטית, המפרט הטכני אמור לעבוד בסינרגיה עם תוכניות העבודה, נספח דרישות מקצועיות וכלים נוספים בהתאם לסוג הפרויקט.

להלן שתי דוגמאות של מקטעי מפרט שונים

דוגמה 1:  חלק מתוך מפרט עבודות השלד. לצורכי המחשה בלבד

דוגמה 2: חלק מתוך מפרט עבודות הטייח. לצורכי המחשה בלבד

כפי שניתן לראות בתמונות הנ”ל, שלוש העמודות הראשונות עוסקות באפיון השלב. העמודה הרביעית עוסקת בהגדרת סוג החומר. העמודה השישית כוללת פירוט בנושא ההגדרות או/ו הדרישות או/ו הסטנדרטים ליישום. העמודה השביעית מציגה הערות רלוונטיות. העמודה השמינית מציגה קישור לנושאים מורחבים הקשורים לאופן בו יש לבצע את המשימה/שלב, נושאים כגון; נספחי דרישות מקצועיות, הוראות התקנה וכדומה.

העמודה התשיעית כוללת תמונות של הפריטים המצוינים.

מועד בניית המפרט

רצוי לגבש מפרט ראשוני ובסיסי כבר בשלבי התכנון ולפני ההגשה להיתר.

השלב השני יכלול בניית מפרט מקצועי ופרטני עבור כל שלבי הפרויקט הרלוונטיים. הזמן הנכון ביותר לערוך את המפרט הטכני הוא שלב תכנון הביצוע (הנעת הפרויקט), קרי התקופה שלפני קבלת היתר הבניה, בתקופה זו נעשות כל ההכנות לביצוע הפרויקט. 

חשוב לזכור שהמפרט הטכני משמש כאחד מהמרכיבים המהותיים בתיקיית המכרזים. תיקיית המכרזים תשמש אותנו לאורך הפרויקט לצורך ניהול מכרזי קבלנים.

שלבי הבנייה להם דרוש מפרט

לפני תחילת בניית המפרט יש להגדיר את פרקי הבנייה בהם יוגדר מפרט טכני.

להלן חלק מפרקי הבנייה (שלבי ביצוע) להם מקובל להגדיר מפרט טכני (הרשימה אינה מכסה את כל פרקי הבנייה זאת יש לקבוע בהתאם לצרכי כל פרויקט ופרויקט בשלבי תכנונו):

מספר מערכת

קטגוריה

05

עבודות עפר

10

עבודות שלד

20

עבודות חשמל

30

עבודות אינסטלציה

40

עבודות איטום

מספר מערכת

קטגוריה

50

עבודות מסגרות

60

עבודות גג רעפים

70

עבודות מטבח וריהוט

80

עבודות אלומיניום

90

עבודות שיש

מספר מערכת

קטגוריה

100

דלתות בטחון

110

שערי מוסכים

120

עבודות מיזוג אוויר

130

עבודות הסקה

140

עבודות טייח

מספר מערכת

קטגוריה

150

עבודות פרגולות

160

עבודות מדרגות

170

עבודות ריצוף

180

עבודות אבן

190

עבודת מעקות

מספר מערכת

קטגוריה

200

עבודות קמינים

210

עבודות גבס

220

עבודות צביעה

230

עבודות פיתוח

240

עבודות גינון

מספר מערכת

קטגוריה

250

דלתות פנים

260

דלתות חוץ

270

עבודות גז

280

מערכות בית חכם

290

שואב אבק מרכזי

מספר מערכת

קטגוריה

300

דודי שמש

310

אנטנות ותקשורת

320

מערכות אזעקה

330

חימום תת רצפתי

את בחירת השלבים יש לבצע בהתאם לכל פרויקט ופרויקט ולפי צרכיו.

דוגמה טיפוסית פשוטה; איך 3 הגדרות פשוטות בשלב השלד נותנות מענה לפרטים שאינם מופיעים בתוכניות האדריכל והמהנדס?

הסבר תמציתי:

בתמונה המוצגת ניתן לראות מקטע קטן מתוך מפרט עבודות השלד. המקטע כולל 3 שורות העוסקות בשלבים שונים של עבודות השלד.

במרבית המקרים, המידע שיימסר לקבלן השלד בכדי שזה יוכל לבצע את עבודתו, יכלול: תוכניות עבודה אדריכליות ותוכניות עבודה של הקונסטרוקטור/ המהנדס.

התוכניות יכללו מידע מסוים וחלקי לגבי ביצוע עבודות השלד, מידע כגון; מידות, גבהים, פרטי בנייה, סוג הבטון, ברזל וכדומה.

על פי מצב זה, יתחיל קבלן השלד לבצע את עבודות כאשר פרטים רבים אינם מוגדרים עבורו. מצב זה יגרום לקבלן (במרבית המקרים) לבצע בחירות על דעת עצמו “ולדלג” על פרטים שלא הוגדרו.

בדוגמה המוצגת ניתן לראות 3 דוגמאות שונות של פרטים שאינם מצויים בתוכניות העבודה של המהנדס או האדריכל:

השורה הראשונה מציינת שימוש בשומרי מרחק (סוג החומר, אופן השימוש וכדומה). נקודה זו מתבצעת על מנת שיהיה כיסוי לברזל  ע”י הבטון וכך הכלונס יבצע את תפקידו. שומרי המרחק עוזרים למנוע הצמדות של כלוב הכלונס לדפנות החפירה ומצב בו יש ברזל חשוף אשר אינו מכוסה בבטון כפי שדורש ההתקן. 

השורה השנייה מציינת יישום של פרטי בידוד. פרט בידוד זה הינו חלק קטן מתוכנית בידוד רחבה המוגדרת לפני תחילת עבודות השלד. מטרת תוכנית הבידוד היא לתת מענה ברמת החומר והיישום בכל האזורים המוגדרים כגשרי קור.

השורה השלישית עוסקת בהגדרות ליישום נייר טול בעת בניית מעטפת הבית. פרט זה עוזר למנוע עלייה קפילארית של המים דרך הבלוק.

קל לראות את היקף ההשלכות הכספיות וההיבט האיכותי של כל פרט קטן שאינו מוגדר ומבוצע כהלכה.

זו כמובן רק דוגמה קטנה בכדי להמחיש את היקף חשיבות העניין. 

מפרט שלד מלא, יכלול פירוט רב על כל פרטי ושלבי הבנייה (רצפות, קירות, מדרגות, בנייה, שבילי פיתוח, גדרות, קורות וכדומה).

דוגמה טיפוסית; מקטע מתוך מפרט עבודות האיטום. במרבית הפרויקטים עבודות האיטום אינן זוכות לפירוט והנחיות מקצועיים.

הסבר תמציתי:

בתמונה המוצגת ניתן לראות מקטע קטן מתוך מפרט עבודות האיטום. המקטע כולל 2 שורות העוסקות בשלבים שונים; איטום רצפת מרתף ואיטום משטחי חוץ. 

במקרים רבים פירוט עבודות האיטום, החומרים ואופן היישום לא יופיעו בתוכניות המבנה. הפרטים ייקבעו בשטח יחד עם קבלן האיטום.

המסלול הנכון, הוא להגדיר את מפרט עבודות האיטום בשלבי התכנון. את ההגדרות יש לבצע ע”י גורמים מקצועיים הלוקחים בחשבון את כל המשתנים הרלוונטיים נכון לאותו הפרויקט.

בדוגמה המוצגת ניתן לראות שסוג החומר, אופן היישום, המיקום וכדומה הוגדרו לקבלן האיטום.

במקרים בהם אין הגדרות, היקף הסיכון לליקויים, מחלוקות לגבי אופן היישום ולהשגת איכות יהיה גבוה מאוד.

המפרט הטכני נותן מענה. המפרט הופך ציפיות למוסכמות. הקבלן המבצע זוכה לכל הפרטים שהוא צריך בכדי לבצע את עבודתו. תהליך בקרת האיכות והאישור הופך פשוט יותר והסבירות להשגת איכות גבוהה לאורך חיי הפרויקט הופכת וודאית יותר.

מפרט מקצועי לעומת מפרט חובבני

טבלה השוואתית המשקפת באופן חלקי את ההבדלים בין התנהלות עם מפרט מקצועי להתנהלות ללא מפרט מקצועי

מקצועי

 • פירוט סוגי החומרים מוגדרים לכל שלב ושלב בפרויקט הבנייה. פירוט שלבי השלד, פירוט שלבי האיטום, פירוט שלבי הטייח, שלבי האינסטלציה  וכדומה.
 • פירוט תקנים, סטנדרטים, דרישות מקצועיות ואופני ביצוע מופיעים בכל שלב ושלב עבור כל אחד מבעלי המקצוע והקבלנים שייטלו חלק בעבודות הפרויקט.
 • הסכמה על רמות האיכות הנדרשות ומנגנוני הבקרה לתיעוד העבודות המבוצעות מול הקבלנים השונים וטרם התחלת העבודות. מנגנון בקרת האיכות הינו תהליך אקטיבי המתבצע לאורך חיי הפרויקט. מטרתו לאכוף את רמות האיכות שהוגדרו.
 • נטרול ליקויי ביצוע. מתן דגש על בעיות נפוצות וידועות הן ברמת הגדרות המפרט והן ברמת תהליכי הבטחת האיכות.
 • נטרול ליקויי חומר. הגדרות מפורטות של סוגי החומרים עבור כל בעלי הקבלנים ובעלי המקצוע. ניהול בקרה אקטיבית לפיקוח על סוגי החומרים שיושמו.
 • סדר וארגון בעזרת הסכמות מפורשות וכתובות על מכלול הדרישות ברמתן השונה.
 • שליטה ובקרה, ניהול מתוך מוסכמות, נקיטת עמדה פעילה לצורכי הסברה ויצירת סביבת עבודה נטולת מחלוקות.

חובבני

 • פרקי בנייה רבים נותרים ללא הגדרות מדויקות. החלטות מתקבלות באופן שגוי ואינן משרתות את מטרות הפרויקט. מעל 100 פרטים שונים אינם מוגדרים במדויק.
 • שלבים ותתי שלבים רבים מבוצעים לפי הבנה חסרה בפרטים עבור בעלי המקצוע או הקבלנים השונים. התנהלות כזו ידועה כבעייתית וכגורם לליקויי איכות, ביצוע עבודות חוזרות והוצאות מיותרות.
 • מחלוקות וויכוחים מיותרים על האופן שבו עבודות היו אמורות להתבצע. היעדר מנגנון לשימור רמות איכות וניהול אישורי תשלום בכפוף לקיום סטנדרטים שהוגדרו. יצירת סיכונים וסביבת עבודה מבולגנת.
 • התייחסות מועטת או היעדר התייחסות לנושא ליקויי ביצוע. היעדר מנגנון אקטיבי למעקב אודות ״בריאות״ הפרויקט על בסיס יומי.
 • סבירות גבוהה לשימוש בחומרים בעלי דירוג איכות נמוך או חומרים לא תקניים. היעדר מנגון המכיל הנחיות או תהליכים לאישורי שימוש בחומרים כאלו ואחרים ברמת קבלן או עבודות ביצוע.
 • כאוס, בלגן, האשמות וביצוע עבודות חוזרות, אי וודאות והבנה אמיתית של הנעשה.
 • מחלוקות, אי הסכמות וויכוחים רבים לאורך חיי הפרויקט. נטישת קבלנים. הוצאות כספיות מיותרות.

מסקנות חשובות

כפי שראינו המפרט הוא חלק ממערכת שאמורה לעבוד יחדיו בכדי להבטיח שתהליכי הייצור יבוצעו בהצלחה. רכיבי המערכת כוללים את תוכניות המבנה, המפרט הטכני, דרישות מקצועיות, הסכמי ההתקשרות, לוחות זמנים וכדומה. מכלול הרכיבים, כאשר הם עובדים יחדיו, מהווים יסוד מרכזי בהכנת סביבת העבודה לייצור מוצלח.

וינס לומברדי

״שלמות אינה ברת השגה, אך אם נרדוף אחר השלמות נוכל לתפוס את המצוינות..."

הערך של מפרט מקצועי הוא עצום, היעזר בו בחוכמה

אני מקווה שהשכלת להבין את הערך הרב שישנו בבניית המפרט הן ברמה המקצועית עבור המבצעים והן עבורך כדרך נכונה להגדיר את פרטי ורכיבי ביתך.

חשוב לזכור, המפרט הוא חלק ממערכת רחבה ובעל חשיבות רבה, עליו לעבוד בסינרגיה עם תוכניות העבודה, יש להעניק לו את תשומת הלב הראויה והוא ישרת אותך בנאמנות רבה. 

מפרט מקצועי יקל משמעותית על כל העובדים הנוטלים חלק בפרויקט ויתרום להשגת איכות, סדר וארגון.

זו הדרך להתנהל במסלול הנכון, מפרט מקצועי עבור כל אחד מפרקי הבנייה הרלוונטיים.

עכשיו תורך, ושוב, חשוב לזכור, רק כ-5% מהפרויקטים מתחילים את עבודות הבנייה כשבידם מפרט מקצועי הבנוי נכון. ממליץ להקפיד להיות בצד הנכון ולעזור לאחרים לעבור לצד הנכון. בהצלחה 🙂

אברהם לינקולן

"אם היו לי 8 שעות לחטוב עץ, הייתי מקדיש 6 שעות מתוכן להשחיז את הגרזן"

>